ΣΙΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το άνοιγμα ή το κλείσιμο της σίτας γίνεται εύκολα ακόμη και από παιδιά ή ηλικιωμένους. Διαθέτει ελατήριο επαναφοράς , προσφέροντας μεγάλη ευκολία στην καθημερινή χρήση